obrázek

ZŠ a MŠ Skalice nad Svitavou

Školní 101, Skalice nad Svitavou


Jaká naše škola je? Nakoukněte!


Vítáme Vás na webových stránkách naší školy.

Základní škola ve Skalici nad Svitavou je školou s dlouholetou tradicí. Je školou malotřídní, výuka je organizovaná ve dvou třídách, ročníky jsou sloučeny do tříd dle počtu dětí.

V současném školním roce jsou počty ve třídách 13 a 14 žáků, tento snížený počet umožňuje individuální přístup k dítěti a individuální práci s ním, také možnost lepšího porozumění jeho případným problémům a jejich řešení, spolupráce a kontakt pedagoga a dítěte je těsnější, možnosti motivace jsou lepší.  

Věková různost třídního kolektivu a celkové prostředí a atmosféra školy imituje rodinné, respektive sourozenecké prostředí a vztahy.

Žáci jsou vedeni k vzájemné spolupráci a pomoci, toleranci a respektu k sobě navzájem, poskytování kladného vzoru spolužákům. Jsou také motivováni k tomu, aby se zajímali o dění kolem sebe, starali se o životní prostředí, nezůstávali lhostejní k případným negativním projevům okolí, starostem ostatních...

Klima školy je otevřené, vedení i pedagogové školy se snaží spolupracovat s rodiči a pojímat je jako partnery při výchově a vzdělávání dětí, věnovat jejich hlasu a názoru dostatečnou pozornost.

Vnitřní i vnější prostředí školy je velmi pěkné a vkusné, moderně vybavené , renovované, prostory mají svého genia loci "staré a krásné obecné školy", materiální vybavení je moderní, stále aktualizované a doplňované. V rámci výuky i odpoledního odpočinkového zaměstnání ve školní družině se snažíme nabídnout dětem atraktivní a podnětný program.

V dohledné době plánujeme úpravu části školní zahrady a její rozdělení na oblast okrasnou, smyslovou a užitkovou, přičemž kromě nabízené pomoci ze strany rodičů počítáme i s aktivním zapojením žáků do její údržby a zvelebování.

Velkou devizou školy je její lokalizace v klidné části obce, také blízkost dvou hřišť a dobré dopravní spojení z okolních obcí.

Úkolem školy a její vizí je kvalitní vzdělávání dle školního vzdělávacího plánu a vybavení absolventů takovými kompetencemi, se kterými by se ctí obstáli nejen v dalším školním, ale i lidském a společenském životě.
 


Fotogalerie

Adventní tvoření v ZŠ zvětšit
Adventní tvoření v ZŠ
Adventní tvoření v ZŠ zvětšit
Adventní tvoření v ZŠ
Chudinka dýně bezzubka zvětšit
Chudinka dýně bezzubka
Divadlo Šikulka zvětšit
Divadlo Šikulka
Halloweenské dýně zvětšit
Halloweenské dýně
Karneval zvětšit
Karneval
Krásně barevné a teplé židle díky maminkám zvětšit
Krásně barevné a teplé židle díky maminkám
Máme novou stavebnici zvětšit
Máme novou stavebnici
Mikuláš v ZŠ zvětšit
Mikuláš v ZŠ
Mikuláš v ZŠ zvětšit
Mikuláš v ZŠ
Návštěva v Blansku - canisterapie zvětšit
Návštěva v Blansku - canisterapie
Návštěva v Blansku - keramika zvětšit
Návštěva v Blansku - keramika
Nová odpočinková zóna v družině zvětšit
Nová odpočinková zóna v družině
Pečení perníčků zvětšit
Pečení perníčků
Pečení perníčků zvětšit
Pečení perníčků
Projekt Zdraví dětem zvětšit
Projekt Zdraví dětem
Představení pana Vojkůvky zvětšit
Představení pana Vojkůvky
Setkání s nevidomou paní zvětšit
Setkání s nevidomou paní
Třídíme odpad zvětšit
Třídíme odpad
V družině zvětšit
V družině
Vánoce v ZŠ zvětšit
Vánoce v ZŠ
Velikonoční tvoření zvětšit
Velikonoční tvoření
Velikonoční tvoření zvětšit
Velikonoční tvoření
Zakrytovaná topení ŠD zvětšit
Zakrytovaná topení ŠDPřiložené soubory ke stažení:

1. Den otevřených dveří a zápis.odt - Den otevřených dveří a zápis do ZŠ[reklama]

Autor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.ledinterier.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.